Pravidla soutěže

1. Přihlášky a startovné
a) Přihláška a startovné na celý seriál 11 závodů je 300,-Kč, ( přihlášený obdrží stálé startovní číslo na celý seriál). Platba přednostně bezhotovostním bankovním převodem nebo složenkou na účet v GE Capital Bank,a.s., pob. Brno, č.účtu: 150990505/0600, var. symbol - rodné číslo. Přihlásit se lze též e-mailem na adrese dvoracekj@ceps.cz s uvedením svého jména, roku narození, oddílu a adresy. Tento způsob je vhodný především pro nové účastníky z důvodu zavedení do databáze. Startovné se zaplatí až při presentaci.
b) Jednorázové startovné při presentaci na každém závodě ve výši 30,-Kč
c) Žactvo platí symbolické startovné 10,-Kč za závod.
d) Presentace začíná od 8,00 hod. pro žactvo, od 8,30 hod pro ostatní účastníky.
e) Pro každého účastníka je po závodě připraveno občerstvení, účastnický balíček, pro žactvo sladký pamlsek.
f) Závody BBP jsou veřejnosti přístupné a nejsou limitovány žádným omezením. Každý se zde zúčastňuje na vlastní nebezpečí a běží s intenzitou podle svého zdravotního stavu a kondice.
 
PŘÍJĎTE NA PRESENTACI VČAS !!!
 

2. Kategorie
Seriál ( celkové vyhodnocení) je vypsán pro následující kategorie v těchto bězích :
1) Tratě na 0,6-1 km - mladší žáci ( Žci ml.) a mlad. žákyně ( Žky ml.), nar. v r. 1989-91
2) Tratě na 1-1,5 km - starší žáci ( Žci st.) a st. žákyně (Žky st.), nar. v r. 1987-88
3) Tratě na 5 km - dorostenci (Dci), dorostenky (Dky), nar. v r.1985-86, junioři (Jři), juniorky (Jky), nar. v r.1983-84, ženy (Ž) nar. v r. 1963-82, veteránky od 40 let, (ŽV-1) nar. v r. 1962-53, veteránky od 50 let (ŽV-2) nar. v r.1952-43, veteránky od 60 let (ŽV-3) nar. v r.1942 a dříve.
4) Tratě na 10 km - muži (M) nar. v r. 1963-82, veteráni od 40 let (MV-1) nar. v r. 1962-53, veteráni od 50 let (MV-2) nar. v r. 1952-43, veteráni od 60 let (MV-3), nar. v r. 1942 a dříve.
Pořadatelé jednotlivých závodů uspořádávají ještě další běhy např. pro předškoláky. Tyto běhy však nebudou v rámci BBP vyhodnocovány.

3. Bodování umístění
Za umístění v závodě na 5 nebo 10 km jsou přiděleny body do celkového pořadí podle klíče :
1. místo 300b., 2. 290 b., 3. 281 b., 4. 273 b., 5. 266 b., 6. 260 b., 7. 255 b., 8. 251 b., 9. 248 b., 10. 246., 11. a každé další místo získává o jeden bod míně než předchozí. Body jsou přiděleny pro každou trať zvlášť.
Za umístění v závodech žákovských jsou přidělovány body do celkového pořadí podle klíče :
1. Místo 100 b, 2.místo 95 b., 3. Místo 91 b. 4. Místo 88 b., 5. místo 86b., 6 místo 85 b. a další místa mínus 1 b.

4. Hodnocení soutěže
O celkovém pořadí v kategoriích rozhoduje součet bodů z 8 nejlepších závodů z celého seriálu 11 závodů. Kategorie bude vyhodnocena, pokud jsou v ní nejméně 3 účastníci, kteří absolvují minimálně 5 závodů. Závěrečné vyhodnocení se koná ihned po ukončení posledního závodu. Stejné hodnocení platí i pro nově vzniklé kategorie žactva.

5. Výsledky
Výsledky jednotlivých závodů budou zpracovány a zveřejněny na místě do 30 minut po ukončení každého závodu. Protesty a námitky se přijímají do 15 minut od jejich vyvěšení. Mimobrněnští zájemci obdrží výsledky ihned na místě, brňané si je mohou vyzvednout v cykloprodejně T.Kočaře na ul.Štefánikova 19. Výsledky budou v Brně k vidění též na vývěsce v 1.patře pošty u hlav. nádraží. Elektronická forma výsledků bude k mání na adrese http://bbp.webzdarma.cz. Obesílán bude též každý, kdo požádá o elektronické zasílání výsledků emailem na adrese dvoracekj@ceps.cz.

6. Ceny
Ceny pro vítěze jednotlivých závodů zajišťuje každý pořadatel individuálně podle svých možností a podle štědrosti sponzorů. Ceny pro vítěze celého seriálu zajišťují hlavní sponzoři BBP a především generální sponzor BBP firma EGE-montáže s.r.o. Každý účastník obdrží po absolvování 6 závodů pamětní tričko s logem BBP 2001-2.

Brněnský běžecký pohár
2001/2002

Propozice

Pravidla

Informace


Zpět
Zpět


DOMŮ

Výplň


Výplň